Att förbereda sig för nerväxt (Mikael Linnell - Sociology)
The Poster Exhibition - Sustainibility Week - Tuesday 18 April 2023. Lund City Hall, Sweden